Náš prístup
Robíme všetko čo je v našich silách, aby sme vyrobili oblečenie s minimálnym dopadom na životné prostredie. Aj preto šijeme z organických materiálov s certifikátom Global Organic Textile Standard alebo deadstock látok, ktoré sme zachránili pred vyhodením. Všetky odevy vyrábame v okolí Považskej Bystrice. Tento región Slovenska bol známy svojim odevným priemyslom, preto ďalej podporujeme talentované krajčírky, technologičky, konštruktérov strihov a lokálne dielne. Limitujeme počet vyrobených kusov, aby sme predišli nadprodukcii a zákazníčkam ponúkame možnosť výberu materiálu alebo farby niektorých produktov, skrátenie a predĺženie dĺžky odevu. Vďaka tomuto prístupu je Cila exkluzívnejšia, neplytvá materiálom, energiami a netvorí zbytočný odpad. Vyrábame veci, ktoré budú nosené, ľúbené a trvácne.

Spoločensky zodpovedná firma
(SZF) je kontinuálny záväzok podnikov správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku. Hlásime sa k hodnotám spoločensky zodpovednej firmy. Aj keď nie sme korporácia, uvedomujeme si svoju zodpovednosť. 

  • Sme slovenská značka, ktorá úzko spolupracuje s lokálnou komunitou
  • Našim partnerom platíme férovo a včas
  • Minimalizujeme používanie látok nepriateľských voči životnému prostrediu 
  • Vyrábame z certifikovaných materiálov GOTS a materiálov s nízkym dopadom na životné prostredie (upcyklácia) 
  • Zodpovedne recyklujeme textilný odpad 
  • Formou nepeňažného darcovstva, ako sú prednášky či vzdelávacie workshopy pre deti rozširujeme myšlienky udržateľnosti

 

 

Environmentálny dopad módy

Emisie 
Textilný a módny priemysel patrí k najviac znečisťujúcim priemyslom. Pri výrobe oblečenia sa produkuje oxid uhličitý CO2 a iné skleníkové plyny, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene. (1) Popredné svetové módne značky a domy stále neposkytujú dostatok informácií v otázke skleníkových emisií (2). Emisie však nie sú len otázkou výroby oblečenia, ale vznikajú aj transportom materiálov, skladovaním, distribúciou, predajom a tým, ako je oblečenie recyklované, vyhodené na skládku alebo vyvezené do iných krajín cez second hand siete. V Európskej únií sme za rok 2017 nákupom textilu vyprodukovali až 654kg emisií CO2 na osobu. (3) 

Syntetické materiály
Až 60% všetkého oblečenia je vyrobeného zo syntetických materiálov ako polyester a nylon (5). Na globálnej úrovni výroba syntetických vlákien v súčasnosti spotrebúva približne 1% produkcie ropy - 48 miliónov ton ročne (6).  Syntetické materiály každým pracím cyklom degradujú a do vody vypúšťajú mikrovlákna. Pokiaľ nemáte nainštalovaný špeciálny filter na tieto mikrovlákna, dostávajú sa z vášho domova do prírody. Škodia hlavne morským živočíchom, ktorí si tieto vlákna pomýlia s potravou. Je preto bežné nájsť mikroplasty v rybách a teda i na našom stole. 

Prírodné materiály 
Na rozdiel od syntetických materiálov spotrebujú obrovské množstvo vody, pôdy, pesticídov a hnojív. Ich výhodou sú vlastnosti pri nosení ako priedušnosť, savosť, či rýchlejšia biodegradácia, dokonca je možné kompostovanie. 

Voda
Odhaduje sa, že sa na výrobu jedného bavlneného trička spotrebuje 2 700 litrov sladkej vody – čo zodpovedá potrebe pitnej vody pre jednu osobu na 2,5 roka. Textilná výroba v dôsledku farbenia a konečnej úpravy výrobkov je zodpovedná za približne 20 % celosvetového znečistenia vody. (7) 

Odpad
Európania v priemere vyhodia 5.8 miliónov ton textilu ročne, teda priemerne 11kg na obyvateľa (8). Približne 1/3 tohto textilu sa separuje, ostatné 2/3 sú exportované. Len 1% z neho sa recykluje (9). Produkty vyrobené z udržateľných materiálov pomôžu pri prechode na cirkulárnu ekonomiku, pričom umožnia lepšiu recykláciu a obmedzia znečistenie mikroplastmi.

 

1,3 https://www.eea.europa.eu/publications/plastic-in-textiles-towards-a

2 https://cdn.businessoffashion.com/reports/The_Sustainability_Index_2021.pdf 

4, 5 https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105025/eea-vyroba-textilu-produkuje-obrovske-mnozstva-co2-organicka-bavlna-nie-je-ziadnou-spasou.aspx 

6 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-New-Plastics-Economy-Rethinking-the-Future-of-Plastics.pdf

7,9 https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/obehove-hospodarstvo-a-redukcia-odpadu/20201208STO93327/vplyv-textilnej-vyroby-a-textilneho-odpadu-na-zivotne-prostredie-infografika

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210128STO96607/ako-chce-eu-do-roku-2050-dosiahnut-obehove-hospodarstvo