Pre zapožičanie našich modelov na fotenie kontaktuje Alu na info@cilaatelier.sk.

Všetky produkty musia byť vrátené vyčistené, bez poškodenia, a s pôvodnými visačkami.

 
International Press and Sales
Please contact Natalia Miklosovic at natalia@cilaatelier.sk
 
Cila v médiách